slajd04.jpg

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką Gminy Gryfice.
Gryfickie TBS Spółka z o.o. zostało powołane przez Radę Miejską w Gryficach w 1999 roku jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań na wynajem.
Towarzystwo jest realizatorem na terenie gminy polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa czynszowego.
Głównym zadaniem GTBS jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub kupno własnego mieszkania.

 
 
A+ A A-

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ lokalu użytkowego

  • Odsłony: 229

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach
OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
lokalu użytkowego położonego przy ul. T. Kościuszki 11 w Gryficach
na działce nr 301, obręb geodezyjny Gryfice-5, o pow. 121,70 m2, stanowiący obiekt po likwidacji kotłowni c.o.
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1G/00011100/2, stanowiącą własność
Gryfickiego TBS Spółki z o. o.
Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice
nieruchomość znajduje się w "strefie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami."

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zo20122021.pdf)Zapytanie ofertowe z załącznikami 24027 kB