A+ A A-

Zamiany lokalu

 • Odsłony: 6231

Zamiana lokali z zasobów Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – reguluje Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12 /2004 Zgromadzenia Wspólników Gryfickiego TBS – Spółki z o.o. z dnia 15 grudnia 2004 r.

 1. W przypadkach wystąpienia okoliczności uzasadniających zamianę lokalu mieszkalnego np. Zmiana ilości osób w rodzinie, osoby wynajmujące lokale mieszkalne mogą ubiegać się o ich zamianę.
 2. Osoby ubiegające się o zamianę składają w siedzibie Towarzystwa wnioski wraz z umotywowaniem ubiegania się o zamianę.
 3. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych przez Towarzystwo możliwości z tym, że w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę następujące okoliczności:

a) zamiana kondygnacji na niższą ze względów zdrowotnych, najemcy lub członka gospodarstwa domowego,

b) zamiana lokalu na mniejszy ze względu na zmniejszenie liczby osób w rodzinie,

c) zamiana dwóch mieszkań na jedno większe odpowiadające potrzebom wnioskodawcy.

 1. Dopuszcza się zamianę mieszkań pomiędzy najemcami lokali wchodzącymi w zasób Towarzystwa, a najemcami lokali innych właścicieli z zachowaniem wymogów stawianych najemcom Towarzystwa i uregulowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy zamieniającymi lokale.
 2. Wnioski o zamianę lokali z zasobów Gryfickiego TBS można pobrać w siedzibie Gryfickiego TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8 pokój nr 7

 

Zamiana lokali z zasobów Gminy Gryfice - reguluje Uchwała Nr XXIX/362/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice

 1. Zamiany mieszkań pomiędzy osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub socjalnego mogą być dokonywane przy zachowaniu następujących warunków:

a) obie strony wyraziły taką wolę na piśmie poprzez zło9żenie wniosków określonych przez Zarządcę Gryfickie TBS Spółka z o.o.,

b) Zarządca z innych zasobów nie stawia przeszkód formalnych i prawnych, na zamianę,

c) powierzchnia mieszkalna po przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym po zamianie wyniesie nie mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej i nie więcej niż

10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym oraz nie więcej niż 20 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym,

 1. Wnioski o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych i socjalnych przyjmuje i rozpatruje Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o.
 1. Zgoda na zamianę lokalu może zostać wstrzymana do czasu uregulowania zaległości w uiszczeniu opłat czynszowych.
 2. Zgodą na zamianę lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy w ramach wzajemnej zamiany jest zawarcie przez Zarządcę Gryfickie TBS Spółka z o.o. Umowy o najem uzyskanego lokalu w wyniku zamiany po akceptacji wniosków przez Burmistrza Gryfic.
 3. Druk wniosku o wzajemną zamianę z zasobów Gminy Gryfice można pobrać w siedzibie Gryfickiego TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8 pokój nr 7.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek_o_zamiane_mieszkania.pdf)Wniosek o zamianę mieszkania 808 kB