A+ A A-

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych

 • Opublikowano: czwartek, 03 październik 2019 18:08
 • Odsłony: 87

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12/1 w Gryficach (4 szt. okien), w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki okiennej wraz z jej obróbką.

Zapytanie ofertowe - wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej

 • Opublikowano: czwartek, 03 październik 2019 18:04
 • Odsłony: 126

[AKTUALIZACJA 16.10.2019] Dodano do załączników "Zestawienie budynków"

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie pomiaru skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego oraz rezystencji izolacji linii urządzeń w ramach 5-letnich okresowych przeglądów budynków.

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac termomodernizacyjnych

 • Opublikowano: poniedziałek, 30 wrzesień 2019 19:03
 • Odsłony: 111

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,zaprasza do ponownego złożenia oferty cenowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych
na 6 ścian szczytowych budynków wielorodzinnych - parterowych wraz z opaską betonową, w Gryficach, przy ul. Łąkowej 17, 19, 21 w wykonaniu 2 ścian szczytowych w 2019r., a następnie 4 ścian szczytowych w 2020r.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych

 • Opublikowano: poniedziałek, 30 wrzesień 2019 19:00
 • Odsłony: 101

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imienin której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do składania ofert cenowych (wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim), na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie:

1) dokonanie naprawy zniszczonego dachu, poprzez jego uszczelnienie,
2) dokonanie naprawy zniszczonej stolarki

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe - wymiana pokrycia dachowego oraz kominów 2.09.2019

 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 18:45
 • Odsłony: 161

Wspólnota Mieszkaniowa "Ks. St. Ruta 25" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S półka z o.o. ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. St. Ruta 25 w Gryficach.

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości 30.07.2019

 • Opublikowano: środa, 31 lipiec 2019 20:53
 • Odsłony: 181

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę (opcjonalnie. według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy- Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) LOKALU UŻYTKOWEGO (NIEMIESZKALNEGO) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryficach przy ul. Kościuszki nr 11, stanowiącego własność Gryfickiego

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości 30.07.2019

Zapytanie ofertowe - wymiana istniejącego kotła olejowego

 • Opublikowano: wtorek, 23 lipiec 2019 21:01
 • Odsłony: 84

Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wymianę istniejącego kotła olejowego na urządzenie o tych samych lub równoważnych parametrach.(istniejący kocioł Buderus G115 nr 04818 moc 30KW,palnik Weishaupt WL20 nr 46580,paliwo olej) w miejscowości Przybiernówko 28.

Zapytanie ofertowe - wymiana pokrycia dachowego

 • Opublikowano: wtorek, 09 lipiec 2019 21:20
 • Odsłony: 144

Wspólnota Mieszkaniowa "Ks. St. Ruta 25" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. St. Ruta 25 w Gryficach.

Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie prac termo-modernizacyjnych na 6 ścian szczytowych budynków wielorodzinnych

 • Opublikowano: piątek, 05 lipiec 2019 09:43
 • Odsłony: 157

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac termo-modernizacyjnych na 6 ścian szczytowych budynków wielorodzinnych - parterowych wraz z opaską betonową, w Gryficach, przy ul. Łąkowej 17, 19, 21 w wykonaniu 2 ścian szczytowych w 2019r., a następnie 4 ścian szczytowych w 2020r.

Szczegóły w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - wydzielenie komórek lokatorskich

 • Opublikowano: środa, 12 czerwiec 2019 09:25
 • Odsłony: 156

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wydzielenie komórek lokatorskich z pomieszczenia byłej kotłowni przy ul. Łąkowej 13 w Gryficach, dz. nr 628/1, jedn. ewidencyjna: Gryfice; obręb: Gryfice- 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE - W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB W DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

 • Opublikowano: czwartek, 30 maj 2019 12:36
 • Odsłony: 206

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy - Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) lokalu użytkowego (niemieszkalnego) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryficach przy ul. Kościuszki nr 11, stanowiącego własność

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB W DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości

 • Opublikowano: niedziela, 26 maj 2019 21:09
 • Odsłony: 270

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB DZIERŻAWĘ (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym. formy zawarcia Umowy- Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PO BYŁEJ KOTŁOWNI, USYTUOWANEJ PRZY ul. AKACJOWEJ 21 w 72-300 GRYFICACH. STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GRYFICKIEGO TBS

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie gruntownego remontu pokrycia dachowego

 • Opublikowano: piątek, 17 maj 2019 13:30
 • Odsłony: 105

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Różanej 8 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie gruntownego remontu pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Różanej 8 w Gryficach.