A+ A A-

Zapytanie ofertowe - przebudowa wewnętrzn ej instalacji gazowej wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego

 • Opublikowano: środa, 14 październik 2020 19:39
 • Odsłony: 44

Gryfickie TBS -Spółka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice Adres do korespondencji: Gryfickie TBS -S półka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: , strona www.gryfickietbs.pl Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - przebudowa wewnętrzn ej instalacji gazowej wraz z montażem dwufunkcyjnego...

Zapytanie ofertowe - Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Opublikowano: wtorek, 29 wrzesień 2020 15:29
 • Odsłony: 86

Gryfickie TBS -Spółka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice Adres do korespondencji: Gryfickie TBS -Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice tel. / fax. 91 384 30 51, e-mail: , strona www.gryfickietbs.pl Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego budynku

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem pokrycia...

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu dachu, kominów, poddasza strychu

 • Opublikowano: wtorek, 04 sierpień 2020 15:32
 • Odsłony: 151

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 23 w Gryficach w imieniu której to działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorysu ofertowego) na: remont dachu, kominów, poddasza strychu (części stropowej) w części niezaadoptowanej budynku oraz wzmocnienia ścian zewnętrznych.

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe - wykonanie gruntownego remontu pokrycia dachowego

 • Opublikowano: wtorek, 02 czerwiec 2020 16:16
 • Odsłony: 287

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 53 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie gruntownego remontu pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 53 w Gryficach.

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach

 • Opublikowano: wtorek, 02 czerwiec 2020 16:11
 • Odsłony: 346

Na podstawie postanowień ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach, Prezes Zarządu Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 24.04.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach pierwszy

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...

Zapytanie ofertowe - wykonanie nowych przyłączy wodnych

 • Opublikowano: czwartek, 28 maj 2020 17:00
 • Odsłony: 309

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowa 6 i 7 w Gryficach w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie nowych przyłączy wodnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 110/12/2019 i 112/12/2019 przez ZUK Gryfice.

Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach

 • Opublikowano: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 19:05
 • Odsłony: 321

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1490 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:
INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY AKACJOWEJ 21 W GRYFICACH.

Zapytanie ofertowe - wykonanie nowych przyłączy wodnych

 • Opublikowano: wtorek, 07 kwiecień 2020 13:29
 • Odsłony: 395

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowa 6 i 7 w Gryficach w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie nowych przyłączy wodnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 110/12/2019 i 112/12/2019 przez ZUK Gryfice.

Zapytanie ofertowe - wykonanie nowego przyłącza wodnego

 • Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020 18:33
 • Odsłony: 412

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 2 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 2 w Gryficach, zgodnie z warunkami technicznymi nr 64/08/2019 wydanymi przez ZUK w Gryficach.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych 16.03.2020

 • Opublikowano: wtorek, 17 marzec 2020 18:24
 • Odsłony: 518

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S pólka z o.o. zaprasza ponownie do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie według załączonego przedmiaru robót.

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej

 • Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 19:57
 • Odsłony: 462

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Wysoka Brama 1" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego na remont izolacji fundamentów, dachu oraz elewacji budynku Wysoka Brama l w Gryficach, pod kątem uzyskania pozwolenia ZWKZ w Szczecinie, na podstawie załączonego przedmiaru

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej