A+ A A-

Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach

 • Opublikowano: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 19:05
 • Odsłony: 108

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1490 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:
INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY AKACJOWEJ 21 W GRYFICACH.

Zapytanie ofertowe - wykonanie nowych przyłączy wodnych

 • Opublikowano: wtorek, 07 kwiecień 2020 13:29
 • Odsłony: 149

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowa 6 i 7 w Gryficach w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie nowych przyłączy wodnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 110/12/2019 i 112/12/2019 przez ZUK Gryfice.

Zapytanie ofertowe - wykonanie nowego przyłącza wodnego

 • Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020 18:33
 • Odsłony: 137

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 2 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 2 w Gryficach, zgodnie z warunkami technicznymi nr 64/08/2019 wydanymi przez ZUK w Gryficach.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych 16.03.2020

 • Opublikowano: wtorek, 17 marzec 2020 18:24
 • Odsłony: 180

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S pólka z o.o. zaprasza ponownie do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie według załączonego przedmiaru robót.

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej

 • Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 19:57
 • Odsłony: 183

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Wysoka Brama 1" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego na remont izolacji fundamentów, dachu oraz elewacji budynku Wysoka Brama l w Gryficach, pod kątem uzyskania pozwolenia ZWKZ w Szczecinie, na podstawie załączonego przedmiaru

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu elewacji budynku

 • Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020 18:25
 • Odsłony: 188

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 38 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu elewacji budynku A i B przy ul. Woj. Polskiego 38 w Gryficach wg. Załączonego Przedmiaru.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych 27.01.2020

 • Opublikowano: czwartek, 30 styczeń 2020 19:39
 • Odsłony: 241

Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki okiennej do poszczególnych lokali mieszkalnych, w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki okiennej wraz z jej obróbką oraz montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości (15.01.2020)

 • Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020 20:11
 • Odsłony: 212

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB DZIERŻAWĘ (opcjonalnie. według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym. formy zawarcia Umowy- Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) LOKALU UŻYTKOWEGO (NIEMIESZKALNEGO) PO BYŁEJ KOTŁOWNI, USYTUOWANEGO W GRYFICACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GRYFICKIEGO TBS Spółki z o.o. w

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości (15.01.2020)

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu pokrycia dachowego 08.01.2020

 • Opublikowano: niedziela, 12 styczeń 2020 15:51
 • Odsłony: 309

Wspólnota Mieszkaniowa "Ks. St. Ruta 4" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o., ponownie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu pokrycia dachowego (blacha) na oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. St. Ruta 4 w Gryficach.

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu pokrycia dachowego

 • Opublikowano: piątek, 06 grudzień 2019 19:19
 • Odsłony: 243

Gryfickie TBS Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu pokrycia dachowego (blacha) na oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. St. Ruta 4 w Gryficach.

Zapytanie ofertowe - wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów

 • Opublikowano: wtorek, 05 listopad 2019 20:42
 • Odsłony: 339

Wspólnota Mieszkaniowa "Ks. St. Ruta 25" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o.,ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. St. Ruta 25 w Gryficach.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych (25.10.2019)

 • Opublikowano: wtorek, 29 październik 2019 19:00
 • Odsłony: 294

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imienin której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do składania ofert cenowych (wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim), na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie:

1) dokonanie naprawy zniszczonego dachu, poprzez jego uszczelnienie,
2) dokonanie naprawy zniszczonej stolarki

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych (25.10.2019)