slajd01.jpg

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką Gminy Gryfice.
Gryfickie TBS Spółka z o.o. zostało powołane przez Radę Miejską w Gryficach w 1999 roku jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań na wynajem.
Towarzystwo jest realizatorem na terenie gminy polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa czynszowego.
Głównym zadaniem GTBS jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub kupno własnego mieszkania.

 
 
A+ A A-

Aktualności

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód opadowych i odwodnienie budynku mieszkalnego

  • Opublikowano: czwartek, 12 listopad 2020 19:13
  • Odsłony: 46

Gmina Gryfice, w imieniu której działa: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul Wiejska 8, 72-300 Gryfice,
adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl, tel/fax. 91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód opadowych i odwodnienie (drenaż) budynku

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód opadowych i...

Zapytanie ofertowe - wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej

  • Opublikowano: wtorek, 10 listopad 2020 19:13
  • Odsłony: 59

Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: , zaprasza do złożenia ofert na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie pomiaru skuteczności

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: wtorek, 03 listopad 2020 20:07
  • Odsłony: 46

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na:
Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 63/5 oraz przy ul. Ks. Stanisława Ruta 14/2 w Gryficach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył: MIDGARD Michał Gradel, ul. Brzozowa 8D/12, 72-300

Czytaj więcej: POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwację kominów przy ul. Rapackiego 13 w Gryficach

  • Opublikowano: środa, 21 październik 2020 18:01
  • Odsłony: 89

Gryfiekic TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl
tel/fax. 91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwację kominów, wraz z docieplaniem lukarn, połaci dachowych i stropu poddasza, na budynku

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwację kominów przy...

Uchwała w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gryfiekiego TBS - spółki z o.o.

  • Opublikowano: wtorek, 04 czerwiec 2019 16:51
  • Odsłony: 1065

Na podstawie art.28 ust.1,2 ustawy 2 dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. nr 98, poz.1070 z 2000 roku ze zmianą w Dz.U. nr 213, poz. 2157 z 2004 roku) uchwala się, co następuje:
§1.
Dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa od dnia 01.07.2019r. wprowadza się miesięczne stawki czynszu za 1m2 p. u. lokalu w następujących

Czytaj więcej: Uchwała w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gryfiekiego TBS - spółki z o.o.