slajd04.jpg

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką Gminy Gryfice.
Gryfickie TBS Spółka z o.o. zostało powołane przez Radę Miejską w Gryficach w 1999 roku jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań na wynajem.
Towarzystwo jest realizatorem na terenie gminy polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa czynszowego.
Głównym zadaniem GTBS jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub kupno własnego mieszkania.

 
 
A+ A A-

Aktualności

Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości (16.10.2019)

 • Opublikowano: środa, 16 październik 2019 20:55
 • Odsłony: 16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE ODDANIA W NAJEM LUB DZIERŻAWĘ (opcjonalnie. według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym. formy zawarcia Umowy- Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) LOKALU UŻYTKOWEGO (NIEMIESZKALNEGO) PO BYŁEJ KOTŁOWNI, USYTUOWANEGO W GRYFICACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GRYFICKIEGO TBS Spółki z o.o. w

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości (16.10.2019)

Zapytanie ofertowe - wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej

 • Opublikowano: czwartek, 03 październik 2019 18:04
 • Odsłony: 66

[AKTUALIZACJA 16.10.2019] Dodano do załączników "Zestawienie budynków"

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie pomiaru skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego oraz rezystencji izolacji linii urządzeń w ramach 5-letnich okresowych przeglądów budynków.

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych

 • Opublikowano: poniedziałek, 30 wrzesień 2019 19:00
 • Odsłony: 66

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imienin której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do składania ofert cenowych (wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim), na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie:

1) dokonanie naprawy zniszczonego dachu, poprzez jego uszczelnienie,
2) dokonanie naprawy zniszczonej stolarki

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe - wymiana pokrycia dachowego oraz kominów 2.09.2019

 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 18:45
 • Odsłony: 126

Wspólnota Mieszkaniowa "Ks. St. Ruta 25" w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S półka z o.o. ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. St. Ruta 25 w Gryficach.

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości 29.08.2019

 • Opublikowano: wtorek, 03 wrzesień 2019 18:42
 • Odsłony: 91

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy - Umowy Najmu Lub Umowy Dzierżawy) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 21/26, o powierzchni 7.095 m2, położonej w miejscowości Prusinowo, gm

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - w przedmiocie oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości 29.08.2019

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej z montaiero dwufunkcyjnych kotłów gazowych..."

 • Opublikowano: poniedziałek, 29 lipiec 2019 14:14
 • Odsłony: 183

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej z montażem dwufunkcyjnych kotłów gazowych i kuchenek gazowych z systemem odprowadzania spalin i wentylacji oraz wewnętrzną instalacją c.o. w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4 w budynku

Czytaj więcej: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej z...

INFORMACJA z otwarcia ofert "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej..."

 • Opublikowano: czwartek, 25 lipiec 2019 17:24
 • Odsłony: 160

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem dwufunkcyjnych kotłów gazowych i kuchenek
gazowych z systemem odprowadzania spalin i wentylacji oraz wewnętrzną instalacje CO w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Litewskiej
8 oraz nr 1,2,3,4,5,6 w budynku mieszkalnym

Czytaj więcej: INFORMACJA z otwarcia ofert "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej..."

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej..."

 • Opublikowano: czwartek, 11 lipiec 2019 11:29
 • Odsłony: 236

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem dwufunkcyjnych kotłów gazowych i kuchenek gazowych z systemem odprowadzania spalin i wentylacji oraz wewnętrzną instalacją c.o. w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej..."