Adres korespondencyjny:

Gryfickie TBS Spółka z o. o.
ul.Wiejska 8
72-300 Gryfice

Tel./Fax.:

+48 913843051

E-mail:

 Zgłaszanie awarii:

+48 913843051

A+ A A-
Stanowisko Telefon
Prezes Zarządu +48 913847321
Dyrektor ds. Finansowych – Główna Księgowa +48 913847326
Specjalista ds. zarządzania personelem – BHP +48 913847333
Księgowa ds. czynszu i windykacji +48 913847335
Specjalista do spraw rozliczeń spółki +48 913847329
Pełnomocnik Zarządcy ds. Wspólnot Mieszk. +48 913847328
Pełnomocnik Zarządcy ds. Wspólnot Mieszk. +48 913847328
Księgowy ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych +48 913847330
Księgowa ds. ewidencji wspólnot mieszkaniowych +48 913847330
Konsultant ds. technicznych +48 913847334
Konsultant ds. technicznych +48 913847325
Inspektor Ochrony Danych +48 913847333
Pełnomocnik Zarządcy ds. zasobów komunalnych +48 913847325
Czynsze i windykacja +48 913847324
Konsultant ds. technicznych +48 913847336
Pełnomocnik Zarządcy ds. zasobów komunalnych +48 913847321