OGŁOSZENIE - V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości

  • Odsłony: 341
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach
OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach
działka nr 255/11, obręb geodezyjny Gryfice-7, o pow. 0,3178 ha, w skład której wchodzi budynek po byłej kotłowni o pow. użytkowej 393,76 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1G/00034006/0, stanowiącą własność Gryfickiego TBS Sp. z o. o.
 
Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice nieruchomość znajduje się w "strefie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami. "
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zo03112021.pdf)Ogłoszenie z załącznikami 2280 kB