Logo

Najemca w zasobach TBS

  • Odsłony: 860
  • Drukuj

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) tj.:

1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:

20% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

80% w przypadku gospodarstwa dwuosobowego

- i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe

2. najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej miejscowości.

3. inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych).

Gryfickie TBS Spółka z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone