Logo

Uchwała w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gryfiekiego TBS - spółki z o.o.

  • Odsłony: 1912
  • Drukuj

Na podstawie art.28 ust.1,2 ustawy 2 dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. nr 98, poz.1070 z 2000 roku ze zmianą w Dz.U. nr 213, poz. 2157 z 2004 roku) uchwala się, co następuje:
§1.
Dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa od dnia 01.07.2019r. wprowadza się miesięczne stawki czynszu za 1m2 p. u. lokalu w następujących wysokościach:
a) przy ul. Trzygłowskiej 40A,B - 12,35 zł
b) przy Pl. Zwycięstwa 7 - 11,68 zł
c) w pozostałych lokalach (przy ul. Kamieńskiej 11 C,D, przy ul. Litewskiej 8,8A, przy ul. Łąkowej 17, 19, 21) - 10,75 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gryfickiego TBS - spółka z o.o. z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr VI/73/2007 Rady Miejskiej w Gryfieach z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie
dopłat różnic czynszowych Gryfickiemu TBS spółka z o.o. oraz umowy nr 01/06/20CJ7-z dnia 31 maja 2007r. zawartej z Gminą Gryfice w sprawie dopłat różnic czynszowych
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 7/2012 Zgromadzenia Wspólników Gryfickiego TBS -spółki z o.o. z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gryfickiego TBS- spółki z o.o.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tekst uchwały dostępny w załączeniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (uchwala-nr-6.PDF)Uchwała nr 6/2019 65 kB
Gryfickie TBS Spółka z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone