O firmie

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Gryfice.
Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.029.000,00 (słownie: cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy ) złotych.
Gryfickie TBS – spółka z o.o. zostało powołane przez Radę Miejską w Gryficach w 1999 roku jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań na wynajem.
Towarzystwo jest realizatorem na terenie gminy polityki mieszkaniowej w zakresie budownictwa czynszowego.
Głównym zadaniem GTBS jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, t.j. budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych przez budowę lub kupno własnego mieszkania.

Adres firmy:
Gryfickie TBS Spółka z o. o.
ul.Wiejska 8
72-300 Gryfice

Tel./Fax. 91 384 30 51
E-mail: gryfickie-tbs@wp.pl

STRONA W PRZYGOTOWANIU

---